Aplalogia

Blog o początkach chrześcijaństwa

απλά λόγια

z języka greckiego: proste słowa

Wyrażenie

Aplalogia to złożenie dwóch greckich słów apla i logos, co można przetłumaczyć jako proste słowa. Taka też ma być w zamiarze formuła tego blogu. W prostych słowach ma opisywać dość skomplikowane zagadnienia historyczne i teologiczne. Oczywiście na tyle, na ile potrafię to zrobić.

Zagadnienia

Aplalogia jest blogiem o początkach chrześcijaństwa pojętych w bardzo szerokim sensie. Początki chrześcijaństwa bowiem to Jezus z Nazaretu z jego życiem, misją i orędziem. Ale to także rozwój myślenia o nim (zwany chrystologią). oraz rozwój swoistego ujmowania relacji człowieka z Bogiem (soteriologia). To też oczywiście powstanie chrześcijańskiej ekklesia, ale i judaizmu Drugiej Świątyni i jego przemiana, no i to też judaizm rabiniczny z jego wzrastającym znaczeniem. Nie można też zapomnieć, że początki chrześcijaństwa to także Cesarstwo Rzymskie z jego rozwojem i upadkiem. No i to oczywiście także kwestie teologiczne, ale i historyczne. To kanon biblijny, ojcowie Kościoła, ale także Talmud, mędrcy i rabini. To...

Technikalia

Technicznie strona zbudowana jest w oparciu o html i css. Nie zawiera jakichkolwiek cookies.
Autorem tekstów i wyglądu strony jest jedna i ta sama osoba. Z wykształcenia jestem teologiem ukształtowanym w tradycji rzymsko-katolickiej. Z doświadczenia zaś nauczycielem katechezy w szkole, bezrobotnym i terapeutą osób uzależnionych. No i z zamiłowania jestem historykiem, webmasterem, miłośnikiem muzyki, fotografii, filmu, zapalonym kibicem itd.